kapat× Destek
*NET YAPI NİLÜFER BAHÇESİ SİTE YÖNETİMİ OLAĞAN KAT MALİKLERİ GENEL KURULU TOPLANTI DAVETİ
KAT MALİKLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI 25 EYLÜL’DE YAPILACAK
*NET YAPI NİLÜFER BAHÇESİ SİTE YÖNETİMİ OLAĞAN KAT MALİKLERİ GENEL KURULU TOPLANTI DAVETİ
Net Yapı Nilüfer Bahçesi Site Yönetimi Olağan Kat Malikleri Genel Kurulu toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 18.09.2022 Pazar günü saat 13:00’da Net Yapı Nilüfer Sosyal Tesisleri yapılacaktır. 
İlk toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 25.09.2022 Pazar günü aynı saat ve aynı gündem ile aynı adreste yapılacaktır.  
Bağımsız bölüm malikleri bu toplantıya bizzat katılabilir veya ekte ki vekâletname örneğine göre tayin edecekleri bir vekil aracılığıyla kendilerini toplantıda temsil ettirebilirler; ancak aynı kişi toplam oy sayısının 1/3’ünden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Vekâletnamenin geçerli olabilmesi için doğrudan bağımsız bölüm maliki/malikleri tarafından (ıslak imzalı olarak) imzalanmış olması gerekmektedir. 
Bilgilerinize sunarız.
 
NET YAPI NİLÜFER BAHÇESİ SİTE YÖNETİMİ
 
GÜNDEM:
 
1. Açılış Konuşması
2. Mustafa Kemal ATATÜRK ile tüm şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
3. Divan oluşturulması ve divana toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi
4. Hazirun yoklamasının yapılması ve açılış
5. Faaliyet  Dönemi Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve ibra edilmesi.
6. Faaliyet  Dönemi Denetim Kurulu Raporunun okunması, müzakeresi ve ibra edilmesi.
7. Yeni Faaliyet  döneminde görev yapacak yönetim kurulu üyelerinin seçimi
8. Yeni Faaliyet   döneminde görev yapacak denetim kurulu üyelerinin seçimi
9. Yeni Faaliyet dönemi tahmini işletme bütçesinin görüşülmesi.
10. Yeni Faaliyet Döneminde yedek akçe, demirbaş veya yatırım bütçesi toplanıp, toplanmama hususunun müzakere edilmesi.
11. Yaşam kurallarına uymayan malik ve kiracılara maddi ceza uygulanması konusunun görüşülmesi.
12. Seçilen yönetim kurulu üyelerine resmi ve özel kuruluşlarda işlem yapabilmeleri adına temsil ve ilzam  yetkisinin verilmesi.
13. Dilek ve temenniler,
14. Kapanış
kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.