kapat× Destek
Net Yapı Nilüfer Bahçesi Sitesi Yönetim Kurulu Üyeleri 26.07.2021 tarihinde yönetim ofisinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
Net Yapı Nilüfer Bahçesi sitesi Genel kurul kararı

NET YAPI NİLÜFER BAHÇESİ SİTESİ YÖNETİM KURULU KARARI

 

Karar Tarihi                : 26.07.2021

Karar sayısı                 : 2021/15        

Konu                           : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında.     

Yönetim Kurulu         : Sadi TOYGAR, Cebrail ÖZEN, Recep GÖZÜKARAOĞLU

 

KARAR METNİ                  :

Net Yapı Nilüfer Bahçesi Sitesi Yönetim Kurulu Üyeleri 26.07.2021 tarihinde yönetim ofisinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

 1. 15 Ağustos 2021 Tarihinde saat: 10:00’ da Kat Malikleri Olağanüstü Genel Kurulu 1 nci toplantısının Yapılmasına,
 2. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa 22 Ağustos 2021 tarihinde saat: 10:00’ da Olağan Genel Kurulu 2 nci toplantısının Yapılmasına,
 3. Olağanüstü Genel Kurulda aşağıdaki gündem maddelerinin konuşulmasına;
 • Yoklama ve Açılış,
 • Saygı duruşu ve istiklal marşı,
 • Divan heyetinin seçilmesi ve Karar tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,
 • Faaliyet Raporunun Sunumu,
 • Mali durum ve değerlendirilmesinin Sunumu,
 • Yöneticilerin, Yönetim hesaplarının ve faaliyetlerinin ibra edilmesi,
 • Yönetim Kurulu başkanına Faaliyetler ile ilgili olarak Tek Başına İmza Yetkisi verilmesi,
 • 01.09.2021-31.08.2022 Yılı İşletme Bütçesinin sunumu ve Genel Kurul ile Onaylanması,
 • Dönem içinde alınan ek bütçe avanslarının onaylanması
 • Demirbaş ve Yatırım Bütçesinin sunumu ve Genel Kurul ile onaylanması,
 • Yönetim süresinin 2 yıla çıkarılması,
 • Yeni dönem ile ilgili Yönetici seçilmesi ve yetkilerinin karara bağlanması,
 • Yeni dönem ile ilgili Denetçi seçilmesi,
 • Dilek ve temenniler kapanış
 • Kapanış.

Toplantı çağrılarının maliklere usulüne uygun olarak yapılmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.


 

kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.