kapat× Destek
Aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karar alınacağı bir Kat Malikleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, yapılacaktır. Toplantı aşağıda belirtilen tarihte yapılacaktır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı yapılacaktır.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DAVETİ

Aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karar alınacağı bir Kat Malikleri Olağan üstü Genel Kurul Toplantısı Net Yapı Nilüfer Bahçesi sosyal tesislerinde yapılacaktır.

Toplantı 15 Ağustos tarihinde yapılacaktır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı 22 Ağustos tarihinde yapılacaktır.

Size verilecek davet metnini imzalayıp vermeniz gerekmektedir. Elden ulaşılmayan daire malikine iadeli taahhütlü posta ile davet mektubu gönderilecektir

KAT MALİKLERİ OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI

 

Net Yapı Nilüfer Bahçesi Sitesi Kat Malikimiz;

Sayın; ……………………………………………………………………. (Daire; …………..)

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karar alınacağı bir Kat Malikleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, yapılacaktır. Toplantı aşağıda belirtilen tarihte yapılacaktır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı yapılacaktır.

 

Sadi TOYGAR

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 İLK TOPLANTI TARİHİ

TARİH VE SAAT

TOPLANTININ YAPILACAĞI YER

15 Ağustos 2021            10:00

Net yapı nilüfer Bahçesi sitesi sosyal tesisi

 

İKİNCİ  TOPLANTI TARİHİ

 TARİH VE SAAT

TOPLANTININ YAPILACAĞI YER

22 Ağustos  2021            10:00

Net yapı nilüfer Bahçesi sitesi sosyal tesisi

 

GÜNDEM                        :

 • Yoklama ve Açılış,
 • Saygı duruşu ve istiklal marşı,
 • Divan heyetinin seçilmesi ve Karar tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,
 • Faaliyet Raporunun Sunumu,
 • Mali durum ve değerlendirilmesinin Sunumu,
 • Yöneticilerin, Yönetim hesaplarının ve faaliyetlerinin ibra edilmesi,
 • Yönetim Kurulu başkanına Faaliyetler ile ilgili olarak Tek Başına İmza Yetkisi verilmesi,
 • 01.09.2021-31.08.2022 Yılı İşletme Bütçesinin sunumu ve Genel Kurul ile Onaylanması,
 • Dönem içinde alınan ek bütçe avanslarının onaylanması
 • Demirbaş ve Yatırım Bütçesinin sunumu ve Genel Kurul ile onaylanması,
 • Yönetim süresinin 2 yıla çıkarılması,
 • Yeni dönem ile ilgili Yönetici seçilmesi ve yetkilerinin karara bağlanması,
 • Yeni dönem ile ilgili Denetçi seçilmesi,
 • Dilek ve temenniler kapanış
 • Kapanış
 •  

 

VEKALETNAME  DİLEKÇESİ

 

15 Ağustos 2021 tarihlerinde binamızda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 22 Ağustos 2021 tarihlerinde aynı yerde toplanacak olan Olağanüstü Kat Malikleri Genel Kurulu Toplantısında beni temsil etmek ve oy kullanmak üzere aşağıda belirttiğim kişiyi, adıma tam yetkili olarak tayin ediyorum.

VEKALET VEREN KAT MALİKİ

Adı Soyadı                                        :

T.C Kimlik Numarası                         :

Tel No.                                              :

Bağımsız Bölüm    No.                       :

İmza                                                 :       

 

VEKİL TAYİN EDİLEN KİŞİ             

Adı Soyadı                                        :

Açık adres                                        :

 

Tel No                                              :

İmza                                                 :                             

 

kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.