kapat× Destek
Net Yapı Nilüfer Bahçesi duyurusu
ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME VE DUYURU

Değerli site sakinlerimiz, sizlerin refahını ve yaşam kalitesini yükseltmek, huzurlu ve güvenli bir ortam için Net Yapı Nilüfer Bahçesi sitesine yönelik, kuralların belirlendiği ve içinde Yaşam rehberi, Kurallar ve İşletme Yönetmeliği içeriğine sahip tapuya tescil ettirilmiş site yönetim planında bulunan site yönetim kuruluna verilen yetkiler ile daire sakinlerinin uyması gereken konular belirlenmiştir.

        Ödenen aidat gelirleri ile 4 tane elektrik, 4 tane İSKi aboneliği, asansör bakım sözleşmesi, makine bölümü bakım sözleşmesi, muhasebe, Apsiyon ve SMS programı sözleşmesi, Yüzme havuzu makinaları sözleşmesi, yangın sistemleri sözleşmesi, su deposu bakımı, yağmur suyu ve atık su drenaj sistemleri, bahçe bakımı ile personel giderleri masrafları yapılmakta olup, artan maliyetler karşısında aidatlar yetersiz kalmaktadır

Her ay sonu geciken aidatlar ile verilmeyen aidatlarda hesaba katıldığında bütçe eksi bakiye ile devam etmekte ve yönetim kurulu tarafından takviye edilmektedir

        Yönetim olarak her türlü uygulamada yasallığı ön planda tutarak yaptığımız Sitedeki konutların değerini arttıracak hizmetleri sunmak, yatırımları yapmak, bakım, onarım tadilat işlemleri yapmak ve günlük yaşam içerisindeki güvenlik,  Otopark düzeni, sosyal tesis, bahçe düzenlemesi, kamera, aydınlatma işlemleri, spor salonu, su deposu, yüzme havuzu yangın sistemleri ve yağmur suyu toplama ile özellikle bahçelerde vakit geçirmek amacıyla hizmet ihtiyaçlarını karşılamak için onarım avansı adı altında 1.000 tl. ek bütçe ihtiyacı doğmuştur.

        Yönetim kurulu bilgisi doğrultusunda site büyük çoğunluğunun katılımı ile istişare kurulu oluşturulmuş ve istişare kurulu komisyon kurarak çalışmalara başlamış görev bölümü yaparak  site ortak alanlarında , otopark, bahçe düzenleme ve kamelya ile oturma grupları, spor salonu, yüzme havuzu, sauna,, kamera, aydınlatma, su deposu, yangın söndürme sistemleri, makine dairesi ve sosyal tesis tadilatı ve onarımı yapmış olup, önümüzdeki günlerde site sakinlerinin hizmetine sunulacaktır

          Bunların dışında B blok arkasında bulunan bahçe duvarı altında yağmur suyu drenaj sistemleri site ve bina temeline hasar vermekte olup , otopark içine su girmektedir buraya yapılmasını düşündüğümüz su deposu ile birlikte şehir şebekesine entegre edilecek bir  atık su logarı yapılması mecburiyeti ve hassasiyeti vardır

SİTE YÖNETİM PLANI KURALLARI

 MADDE 11– ORTAK YERLERİN KULLANILMASI

Bağımsız bölüm maliki ile diğer kullanma hakkı sahipleri, ortak yerlere ilişkin

düzenlemeler çerçevesinde, buraları kullanma ve yararlanma yetkisine sahiptirler.

Ortak yerlerden yararlanma ve buraları kullanmada, hak sahipleri, birbirlerinin haklarına titizlik göstermeye, bu haklarını kullanırken iyi niyet kurallarına uymaya ve ortak yararlanmayı engelleyici davranışlardan kaçınmaya özen göstermek zorundadırlar.

YÖNETİM KURULU YETKİSİ

Site Yönetimi, ortak yerlerin kullanılmasına ilişkin düzenleme yapmaya, gereken

kuralları koymaya, bu kuralları günün ihtiyaçlarına göre, kamu düzenine ve sosyal

yaşama mugayir olmamak kaydıyla, değiştirerek düzenlemeye yetkilidir.

Ana Taşınmaz veya Site’deki ortak yerlerde ani olarak ortaya çıkan ve acele olarak giderilmesi zorunlu hasar ve bozuklukların, yenileme ve iyileştirmelerin ortaya çıkması halinde, istisnai olmak ve takip eden ilk Site Kat Malikleri Kurulu’nun onayına sunulmak kaydıyla bunların giderilmesi için, Site Yönetim Kurulunca onarım avansı toplanabilir

DAİRE SAKİNLERİNİN SORUMLULUĞU

Blok yapılardaki bağımsız bölüm maliklerinden ve irtifak hakkı sahiplerinden

her biri, siteye ilişkin İşletme, bakım, onarım, temizlik, koruma, yenileme, tadilat giderleri

vs. masrafları, Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre ortak masraf addedilen giderler için toplanacak aidat ve onarım avansı ile ilgili yönetim planında gösterilen esas ve oranda katılmakla yükümlüdürler

Sağlıklı günler diliyoruz

Not-onarım avansı (ek bütçe) ödemelerinin yapılması rica olunur)

 SİTE YÖNETİMİ

kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.